Witamy
Odliczanie czasu

Do zakończenia 

roku szkolego 2019/2020

pozostało: 

epodręczniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nadzór Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzień Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz śniadanie w domu przed wyjazdem do szkoły?
Tak
Nie

Wyniki
Konkurs - „Bezpieczna Szkoła–Bezpieczny Uczeń”
Konkurs - „Bezpieczna Szkoła–Bezpieczny Uczeń”

Publiczne Gimnazjum w Przyłęku w okresie od 1 października 2011r. do 31 marca 2012r. brało udział w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła–Bezpieczny Uczeń”, który został zorganizowany przez Fundację Państwo Obywatelskie. 
Organizatorów wspierali: Minister Sprawiedliwości, rektorzy wyższych uczelni, kuratorzy oświaty, jednostki naukowo–badawcze, eksperci i organizacje obywatelskie.

W czasie trwania konkursu szkoła wykonała dziesięć zadań określonych w regulaminie. I Działanie

 Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel” z testem sprawdzającym dla uczniów.

Uczniowie podczas zajęć wyjaśniali podstawowe zagadnienia: państwo, prawo, społeczeństwo, naród, ojczyzna. Rozwiązywali również przygotowany test, który został wysłany do jury konkursu.

 

II Działanie

 Przygotowanie przez uczniów prac na temat „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu,  by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel – uczeń, dziecko – rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania)”.  

Nasi uczniowie przygotowali prace w różnej formie, tj. plakat, praca pisemna i prezentacja multimedialna.  Opracowania poruszały aspekt relacji międzyludzkich, a szczególnie relacji nauczyciel – uczeń. Uczniowie dogłębnie przeanalizowani tę problematykę, przedstawili swój pogląd i propozycję zmian. Praca multimedialna.

 

III Działanie

Spotkanie z przedstawicielami Policji, która obejmowała temat zasad bezpieczeństwa
w szkole i w domu, rozmowa na temat zasad bezpieczeństwa w czasie poruszania się po ulicy, przypomnienie podstawowych przepisów ruchu drogowego.

Spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej w celu przeprowadzenie próbnego alarmu pożarowego. Odbyła się również prelekcja przedstawiciela straży pożarnej dotycząca zasad bezpieczeństwa w domu, pokaz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku drogowym, prezentacja akcji gaśniczej.

 

IV Działanie

 Przeprowadzenie zajęć na temat „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne”. Podjęcie tematu relacji chłopcy – dziewczęta. Czy uczniowie klną i dlaczego?

Zadanie zostało wykonane wieloaspektowo. Odbyły się pogadanki w klasach I – III „Stop wulgaryzmom”. Odbył się konkurs na plakat dotyczący kultury języka oraz Tydzień Kultury Języka. Dodatkowo został zaproszony seksuolog, który osobno z uczennicami oraz uczniami poszczególnych klas przeprowadził zajęcia dotyczące relacji chłopcy – dziewczęta oraz nietykalności cielesnej. Odbył również spotkanie z rodzicami.

 

V Działanie

Przeprowadzenie zajęć na temat: „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?”.

Uczniowie obejrzeli film z cyklu Lekcje Przestrogi, pt. „Życie pod murem”. Chętnie dyskutowali na temat skutków zażywania dopalaczy, narkotyków. 

 

VI Działanie

Przeprowadzenie zajęć na temat: „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki”.

Realizując to zadanie uczniowie również oglądali film z cyklu Lekcje Przestrogi,
w którym poruszany był problem uniknięcia presji grupy. Uczniowie bardzo chętnie wykonywali drzewko decyzyjne dotyczące problemu namawiania do kradzieży. Nauczyło ich to, że zanim podejmą decyzję muszą przewidzieć jej negatywne lub pozytywne skutki.

 

VII Działanie

 Przeprowadzenie zajęć pod hasłem: „Mój przyjaciel jest inwalidą”.

Nasza szkoła bardzo żywo angażuje się w problem integracji z niepełnosprawnymi. Na zajęciach skupiliśmy się na barierach jakie napotykają osoby niepełnosprawne oraz jak możemy im pomóc, by czuły się lepiej wśród rówieśników. Nasi uczniowie bardzo dbają o niepełnosprawnych kolegów i robią bardzo dużo, by Ci nie czuli się odrzuceni.

 

VIII Działanie

Przeprowadzenie zajęć na temat; „Nie jesteś sam”. Poruszony został temat problemów jakie uczniowie obserwują w swoim najbliższym środowisku. Zwrócono uwagę na to, że ludzie nie reagują, gdy w pobliżu komuś dzieje się krzywda. Uświadomienie, że od naszej reakcji często może zależeć zdrowie a nawet życie drugiego człowieka. Poznanie instytucji, które są powołane do udzielania pomocy w trudnej sytuacji.

 

IX Działanie

Przeprowadzenie zajęć na pod hasłem „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia”.

 Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w tworzeniu prawa wewnątrzklasowego. Oprócz wykładu wychowawców na temat konsekwencji nieprzestrzegania prawa przez gimnazjalistów uczniowie w klasach opracowywali „Kodeks klasy”.

 

X Działanie

W klasach III został przeprowadzony cykl zajęć „Umiem powiedzieć NIE”. Uczniowie opisywali zachowania agresywne, uległe i asertywne. Analizowali przyczyny i skutki tych zachowań. Odgrywali scenki ukazujące zachowania agresywne, uległe i asertywne. Ocenili, że zachowanie asertywne nie ranią uczuć innych ale również biorą pod uwagę potrzeby nadawcy komunikatu.


Realizacja powyższych zadań pozwoliła na uzyskanie przez naszą szkołę tytułu „BEZPIECZNA SZKOŁA” oraz członkostwo w Klubie Bezpiecznych Szkół.


Nad działaniami czuwała p. pedagog – Agnieszka Szymańska – Gunia.

Prace na konkurs przygotowali: Angelika Kęska IIIa, Kinga Kamińska IIIa, Joanna Stępień IIIa, Magdalena Maciejewska IIIa, Julia Kuna Ia, Agata Kusio Ia, Aleksandra Mazur Ia, Dominika Bartnik Ia, Kamil Olender IIIb, Kamil Rusin IIIb, Katarzyna Chołuj IIa, Klaudia Moszczyńska IIIa, Nina Stawka IIb , Klaudia Knieć Ib, Marlena Małek Ib, Martyna Mazur Ib, Kamila Kowalczyk Ib.05-06-2012, odsłon: 4527

    
Nasza galeria
Zabawa choinkowa 2010 Zabawa choinkowa 2010

Admin: J. Kamionka