Witamy
Odliczanie czasu

Do zakończenia 

roku szkolego 2019/2020

pozostało: 

epodręczniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nadzór Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzień Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz śniadanie w domu przed wyjazdem do szkoły?
Tak
Nie

Wyniki
Stołówka szkolna

 

JADŁOSPIS

dziesięciodniowy w PSP w Przyłęku od 03.10.19 do 17.10.19


L.p.

Data

Dzień tygodnia

Rodzaj potrawy

Alergeny występujące

w posiłku

 1.  

03.10.2019

Czwartek

Fasola po bretońsku z kiełbasą

pieczywo mieszane

herbata

Mąka

Pieczywo

 1.  

04.10.2019

Piątek

Filet rybny smażony, ziemniaki,

surówka z kwaszonej kapusty z marchewką

kompot z owoców mieszanych

Mąka pszenna

Ryba 

 1.  

07.10.2019

Poniedziałek

Zupa mleczna z ryżem

rogalik

jabłko

Mleko

Rogalik 

 1.  

08.10.2019

Wtorek

Gulasz mięsno-jarzynowy,

kasza gryczana,

ogórek małosolny

kompot śliwkowy 

Seler

Mąka  

 1.  

09.10.2019

Środa

Potrawka z kurczaka,

ryż biały + brązowy

surówka z czerwonej kapusty

kompot z jabłek

Seler

Mąka

Śmietana

 1.  

10.10.2019

Czwartek

Zacierkowa z warzywami i mięsem

pieczywo mieszane

gruszka

Seler

Zacierki 

Pieczywo

 1.  

11.10.2019

Piątek

Dorsz z warzywami, ziemniakami

kompot z owoców mieszanych

Seler

Ryby

 1.  

15.10.2019

Wtorek

Mięso z makaronem a`la pierożki

ogórek małosolny

woda z cytryną

Seler

Makaron 

 1.  

16.10.2019

Środa

Kapuśniak z młodej kapusty z ziemniakami

pieczywo mieszane

banan

Seler

Mąka

Pieczywo

 1.  

17.10.2019

Czwartek

Kotlet schabowy, ziemniaki

kapusta zasmażana

kompot z truskawek

Mąka

Jaja

Bułka tarta

Mleko 

 

 

 

Opłata za dożywianie za m-c październik wynosi 55 zł 

        płatne do 23.09.2019 r.

 

 

JADŁOSPIS dziesięciodniowy w PSP w Przyłęku od 19.09.19 do 02.10.19


L.p.

Data

Dzień tygodnia

Rodzaj potrawy

Alergeny występujące

w posiłku

 1.  

19.09.2019

Czwartek

Gulasz wieprzowy

kasza jęczmienna

ogórek kwaszony

kompot z owoców mieszanych

Mąka

Śmietana

Kasza jęczmienna

 1.  

20.09.2019

Piątek

Kalafiorowa z ziemniakami

pieczywo mieszane

jogurt

Śmietana

Mąka

Seler

Pieczywo

 1.  

23.09.2019

Poniedziałek

Krupnik z kaszą jaglaną

pieczywo mieszane

Seler

Pieczywo

 1.  

24.09.2019

Wtorek

Makaron z serem

herbata

jabłko

Ser

Makaron  

 1.  

25.09.2019

Środa

Schab w sosie chrzanowym

ziemniaki,

surówka z marchewki i jabłka

Kompot ze śliwek

Śmietana

Mąka

 1.  

26.09.2019

Czwartek

Jarzynowa z ziemniakami

pieczywo mieszane

Seler

Śmietana

Pieczywo

 1.  

27.09.2019

Piątek

Filet rybny smażony, ziemniaki,

surówka z kwaszonej kapusty z marchewką

kompot z owoców mieszanych

Mąka pszenna

Ryba  

 1.  

30.09.2019

Poniedziałek

Ogórkowa z warzywami i ziemniakami

pieczywo mieszane

Mąka

Śmietana

Seler

Pieczywo

 1.  

01.10.2019

Wtorek

Barszcz z buraka z ziemniakami

pieczywo mieszane

Seler

Mąka

Śmietana

Pieczywo

 1.  

02.10.2019

Środa

Udko z kurczaka,

ryż,

surówka z czerwonej kapusty

kompot z jabłek

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

przy Publicznej szkole Podstawowej w Przyłęku

 

 

Podstawa prawna funkcjonowania stołówki

Art.106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm),

§10 Rozporządzeniem MEN z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003 Nr 6 poz. 69).  

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

Regulamin określa zasady korzystania ze stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Przyłęku, w tym uprawnionych do korzystania z posiłków oraz wysokości opłat.

 

§2

 

1.Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • szkole — należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową w Przyłęku,
 • pracownicy szkoły - należy przez to rozumieć aktualnie zatrudni nauczyciele.

 

§3

 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej.
 2. Posiłki są przygotowywane na miejscu, w kuchni szkolnej, przez pracowników szkoły, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP.
 3. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej.
 4. Niniejszy regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.

 

§4

 

Uprawnienia do korzystania ze stołówki

 

 1. Do korzystania z posiłków przygotowywanych  w stołówce szkolnej uprawnieni są:

a)     uczniowie Publicznej szkoły Podstawowej w Przyłęku wnoszący opłaty indywidualne oraz mający obiady refundowane przez ośrodek pomocy społecznej,

b)    nauczyciele Publicznej szkoły Podstawowej w Przyłęku, 

c)     rezygnacja z posiłków w trakcie roku szkolnego odbywa się na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego po uprzednim poinformowaniu  intendentki stołówki szkolnej.

 

§5

Ustalanie wysokości  opłat za posiłki

 

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jednodaniowego posiłku.
 2. Cena jednego obiadu ustalona jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i jest  określona  zarządzeniem  dyrektora  szkoły.
 3. Wysokość opłat za posiłki ustala się na okres od września br. do czerwca roku następnego. Opłata miesięczna stanowi iloczyn kosztu jednego obiadu wynikającego z kalkulacji i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.
 4. Uczeń ponosi opłatę za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na sporządzenie posiłku, w przeliczeniu na jeden posiłek (tzw. wsad do kotła) i dla ucznia tj. 2,5 zł brutto (słownie: dwa złote 50/100)- obiady uczniów są zwolnione z podatku VAT.
 5. Nauczyciel ponosi odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden posiłek i wynosi 40% kosztu posiłku dla ucznia tj. 3,5 zł brutto (słownie: trzy złote 50/100) - obiady nauczycieli są zwolnione z podatku VAT.
 6. Informacje o wysokości opłat za obiady w danym miesiącu są udostępniane na tablicy informacyjnej oraz w stołówce szkolnej pod koniec każdego miesiąca.
 7. Opłatę za obiady należy wnosić za cały miesiąc z góry, do intendenta w terminie do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona.
 8. Natomiast za miesiąc wrzesień i styczeń do 10 dnia miesiąca.

 

§6

 

Zwroty za obiady

 

 1. Zwrot poniesionych kosztów za posiłki może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, imprezy szkolnej, innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia/nauczyciela wynosi jeden dzień lub dłużej
 2. Nieobecność musi być zgłoszona u p. Jadwigi Łapczyńskiej (intendent) osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godz. 14.00 w dniu poprzedzającym nieobecność ucznia lub pracownika.
 3. Zwrot kosztów odpisanych obiadów jest dokonywany w formie zmniejszenia należności za posiłki w następnym miesiącu.
 4. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność ucznia/nauczyciela na posiłku nie podlega odliczeniu kosztów.
 5. Uczniowie i nauczyciele spóźniający się z płatnością  będą mieli naliczane ustawowe odsetki karne za zwłokę.

§7

 

Wydawanie posiłków

 

 1. Obiady wydawane są w godzinach określonych przez dyrektora szkoły. Godziny te odpowiadają długim przerwom międzylekcyjnym. Ze względów organizacyjnych, ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo, uczniowie spożywają posiłek w dwóch grupach:
 • I grupa - godz. 10.50-11.05 uczniowie klas I-IV,
 • II grupa – godz. 11.15-11.35 Oddział przedszkolny,
 • III grupa - godz. 11.50-12.05 uczniowie klas V-VIII,
 1. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.
 2. W stołówce jest wywieszony jadłospis na 10 dni. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany jadłospisu, w przypadkach od niej niezależnych.
 3. Posiłki  przygotowywane   są  zgodnie  z  zasadami  zdrowego  żywienia  i  kalkulacją kosztów.

 

§8

 

Zasady zachowania w stołówce

 

 1. Obiady są wydawane w godzinach 10.50 - 12.05.
 2. Do stołówki nie wolno wchodzić w kurtkach, wnosić plecaków, własnych posiłków i napojów
 3. Przed okienkiem wydawania posiłków obowiązuje kolejka w jednym szeregu. 
 4. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 5. Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:

a)     zachowania czystości, a w szczególności przestrzegania zasad higieny osobistej (mycie rąk),

b)    kulturalnego spożywania posiłków,

c)     kulturalnego odnoszenia się do rówieśników,  personelu kuchni i stołówki,

d)    używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 1. Po spożyciu posiłku uczniowie są zobowiązani odnieść naczynia w wyznaczone miejsce i pozostawić miejsce spożywania posiłku w porządku i czystości.
 2. W sprawach porządkowych dotyczących korzystania z posiłków, uczniowie są zobowiązani do respektowania poleceń Intendenta Szkolnego lub innego upoważnionego pracownika szkoły.
 3. Zabrania się w stołówce szkolnej:

a)     pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców i prawnych opiekunów dzieci,

b)    wnoszenia na stołówkę własnych naczyń, sztućców i własnych środków spożywczych,

c)     biegania i zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników stołówki,

d)    niszczenia mienia stołówki,

e)     korzystania z urządzeń technicznych, tj. telefony, tablety, laptopy.

 1. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad powiadamia się wychowawcę klasy oraz rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

10.  Uczniowie proszeni są o niemarnotrawienie jedzenia.

 

Postanowienia końcowe

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.


Nasza galeria
Obchody 11 listopada 2010 RDC

Admin: J. Kamionka