Witamy
Odliczanie czasu

Do zakończenia 

roku szkolego 2019/2020

pozostało: 

epodręczniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nadzór Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzień Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz śniadanie w domu przed wyjazdem do szkoły?
Tak
Nie

Wyniki
Samorząd Uczniowski

 

SKŁAD SMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

W dniu 27 września 2018 odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019. Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybrano spośród uczniów reprezentujących poszczególne klasy, czyli trójek klasowych.

 

W skład zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 wchodzą:

 

Przewodnicząca – Andżelika Grzeszczyk

Za – ca przewodniczącej – Joanna Abramczyk

Skarbnik – Kacper Osenka

Sekretarz – Karolina Abramczyk

 

Ponadto dokonano wyboru przewodniczących sekcji Samorządu Uczniowskiego działających na terenie naszej szkoły, tj. sekcja kulturalno – rozrywkowa, sportowa, naukowa, porządkowa, jak również komisja rewizyjna. Skład przewodniczących sekcji przedstawia się następująco:

 

Sekcja kulturalno – rozrywkowa – Klaudia Wójcik 

Sekcja porządkowa – Damian Piwoński 

Sekcja naukowa – Jagoda Wielgus 

Sekcja sportowa – Kacper Rogala 

Komisja rewizyjna – Agata Koniarz 

 

Wybranym uczniom życzymy owocnej pracy.

 

 

SKŁAD SMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 


  

Babut Kamil

przewodniczący

Gajowiak Klaudia

zastępca


 
   
 

 Knieć Patrycja

 sekretarz

 Byzdra Filip

 p. sekcji

porządkowej

Gregorczyk Mikołaj

p. sekcji

naukowej

Gajowiak Małgorzata

skarbnik

 
     
 

Rogala Kacper

p. sekcji sportowej

Serafin Nikola

p. sekcji rewizyjnej

Żaczkiewicz Monika

p. sekcjikulturalno

-rozrywkowej

   

 


SKŁAD SMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 

       


Kula Magdalena

przewodnicząca

Olender Milena

zastępca           
 

 Binięda Julia

 sekretarz

 Kostecka Magdalena

 p. sekcji porządkowej

 Dydo Natalia

p. sekcji naukowej

 

Dyl Weronika

skarbnik

 
           
 

 Wójtowicz Angelika

p. sekcji sportowej

 Walasek Marlena

p. sekcji rewizyjnej

 Knieć Aleksandra

p. sekcji

kulturalno-rozrywkowej

   
           


 

SKŁAD SMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

           
   

Chojecka Partycja

przewodnicząca 

Walasek Marlena

z-ca przewodniczącej 

   
 
       
 
 

 Kula Magdalena

skarbnik

 Madej Patrycja

sekretarz

 Dyl Weronika

przew. sekcji

kulturalno-rozrywkowej

 Olender Milena

przew.

sekcji porządkowej

 
           
 

 Węglarz Karolina

przew.

sekcji naukowej

 Wojtowicz Angelika

przew.

sekcji sportowej

 Filipiak Angelika

przew.

sekcji rewizyjnej

   
           


 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w  roku szkolnym 2014/2015

 

 

Skład zarządu SU w roku szkolnym 2014/2015

 • Przewodnicząca – Patrycja Chojecka – klasa III
 • Za – pca przewodniczącej – Marlena Walasek – klasa IIa
 • Skarbnik – Magdalena Kula – klasa IIa
 • Sekretarz – Patrycja Madej– klasa III

 

Sekcja kulturalno – rozrywkowa – przewodnicząca – Weronika Dyl – klasa IIb

Sekcja porządkowa – przewodnicząca – Milena Olender – klasa IIb

Sekcja sportowa – przewodniczący – Angelika Wójtowicz – klasa IIb

Sekcja naukowa – przewodnicząca – Karolina Węglarz – klasa III

Komisja rewizyjna – przewodnicząca – Angelika Filipiak – klasa III

 

    W ramach sekcji kulturalno – rozrywkowej zorganizowano:

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015,
 • Dzień Chłopaka  - dyskoteka z konkursami dla chłopców,
 • Akademię z okazji DEN oraz ślubowanie klas pierwszych,
 • Akademię z okazji Święta Niepodległości połączoną ze mszą świętą w kościele parafialnym,
 • Jasełka Bożonarodzeniowe,
 • Akcję charytatywną pod patronatem fundacji Nasz Dom „Góra Grosza” – zebrana kwota 305,91zł,
 • Akcję WOŚP – zebrana kwota 2877,66 zł,
 • Dyskotekę andrzejkową w połączeniu z wróżbami andrzejkowymi (41,40 zł) i kawiarenką konsumpcyjną  - zarobiona kwota 474,50zł,
 • Akcję charytatywną fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” – 106,93 zł
 • Zabawę choinkową w połączeniu z wyborem króla i królowej balu , szalonej i szalonego oraz  kawiarenka konsumpcyjna  - zarobiona kwota 485,39 zł,
 • Sprzedaż biletów dla absolwentów w trakcie zabawy choinkowej – 85,00 zł
 • Przygotowanie i sprzedaż serduszek walentynkowych – zarobiona kwota 102,00zł
 • Zorganizowanie poczty walentynkowej,
 • Dzień Kobiet – spotkania klasowe,
 • Udział w akcji „paczka świąteczna” – wydana kwota 307,30zł,
 • Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego,
 • Atrakcję z okazji Dnia Dziecka –konkursy sportowe i wiedzowe  oraz ognisko integracyjne,
 • Przygotowywanie gazetek tematycznych i okolicznościowych.

 

 

   W ramach sekcji porządkowej zorganizowano:

 • Akcję „Sprzątanie Świata” pod hasłem „ Turysto – szanuj środowisko ”,
 • Dyżury uczniów w toalecie chłopców i dziewcząt co dwa tygodnie,
 • Dyżury w kawiarence konsumpcyjnej,
 • Zakup świerków  przez klasy I i II,
 • Organizacja ogniska z okazji Dnia Dziecka.

 

  W ramach sekcji sportowej pod nadzorem nauczycieli wychowania fizycznego   zorganizowano:

 • Przygotowanie sali lub boiska szkolnego na zawody sportowe,
 • Sędziowanie uczniów w trakcie zawodów sportowych,
 • Pilnowanie  i dbanie o porządek w trakcie zawodów,
 • Dokumentowanie zawodów sportowych,
 • Zabawy  i konkursy sportowe z okazji Dnia Dziecka.

 

W ramach sekcji naukowej zorganizowano:

 • Przygotowanie harmonogramu pomocy koleżeńskiej w roku szkolnym 2014/2015,
 • Pomoc koleżeńska w nauce uczniom słabym w ramach zajęć pozalekcyjnych,
 • Koła zainteresowań prowadzone przez nauczycieli zarówno dla uczniów słabych jak i zdolnych,
 • Współpraca z nauczycielami przedmiotów w ramach organizowania konkursów na etapie szkolnym,
 • Przygotowanie konkursów wiedzowych z okazji Dnia Dziecka.

 

 


 

 

 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnego 2013/2014

 

 

Skład zarządu SU w roku szkolnym 2013/2014

 • Przewodnicząca – Klaudia Knieć – klasa IIIb
 • Za – pca przewodniczącej – Patrycja Chojecka – klasa II
 • Skarbnik – Karolina Knieć – klasa IIIb
 • Sekretarz – Karina Łepecka – klasa IIIa

 

Sekcja kulturalno – rozrywkowa – przewodnicząca – Dominika Jaskulska – klasa IIIa

Sekcja porządkowa – przewodnicząca – Monika Kusio – klasa II

Sekcja sportowa – przewodniczący – Bartłomiej Derlatka – klasa IIIa

Sekcja naukowa – przewodnicząca – Marlena Małek – klasa IIIb

Komisja rewizyjna – przewodnicząca – Agata Rybicka – klasa II

 

    W ramach sekcji kulturalno – rozrywkowej zorganizowano:

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014,
 • Dzień Chłopaka – poczęstunek męskiej połowy słodyczami,
 • Akademię z okazji DEN oraz ślubowanie klas pierwszych,
 • Akademię z okazji Święta Niepodległości połączoną ze mszą świętą w kościele parafialnym,
 • Organizacja Mikołajek – poczęstunek słodyczami młodzieży i nauczycieli,
 • Konkurs na „Najładniejszą ozdobę choinkową”
 • Jasełka Bożonarodzeniowe,
 • Akcję charytatywną pod patronatem fundacji Nasz Dom „Góra Grosza” – zebrana kwota 251,55zł,
 • Akcję WOŚP – zebrana kwota 3115,41zł,
 • Dyskotekę andrzejkową w połączeniu z wróżbami andrzejkowymi i kawiarenką konsumpcyjną  - zarobiona kwota 373,00zł,
 • Akcję charytatywną fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” – zebrana kwota 80,00zł,
 • Wizytę w Domu Dziecka w Siennie – przekazano mieszkańcom ramki na zdjęcia i lampki biurkowe,
 • Zabawę choinkową w połączeniu z wyborem króla i królowej balu , szalonej i szalonego oraz  kawiarenka konsumpcyjna  - zarobiona kwota 448.20zł,
 • Przygotowanie i sprzedaż serduszek walentynkowych – zarobiona kwota 116,22zł
 • Zorganizowanie poczty walentynkowej,
 • Dzień Kobiet – poczęstunek pięknej płci słodyczami,
 • Udział w akcji „paczka świąteczna”,
 • Apel Papieski,
 • Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • Atrakcję z okazji Dnia Dziecka – zumba i prezentacja na temat zdrowego odżywiania,
 • Akademię z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014,
 • Przygotowywanie gazetek tematycznych i okolicznościowych.

 

   W ramach sekcji porządkowej zorganizowano:

 • Akcję „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę”,
 • Dyżury uczniów w toalecie chłopców i dziewcząt co dwa tygodnie
 • Dyżury w kawiarence konsumpcyjnej.

 

  W ramach sekcji sportowej pod nadzorem nauczycieli wychowania fizycznego   zorganizowano:

 • Przygotowanie sali lub boiska szkolnego na zawody sportowe,
 • Sędziowanie uczniów w trakcie zawodów sportowych,
 • Pilnowanie  i dbanie o porządek w trakcie zawodów,
 • Rozgrywki sportowe z okazji Dnia Dziecka,
 • Dokumentowanie zawodów sportowych.

 

W ramach sekcji naukowej zorganizowano:

 • Przygotowanie harmonogramu pomocy koleżeńskiej w roku szkolnym 2013/2014,
 • Pomoc koleżeńska w nauce uczniom słabym w ramach świetlic szkolnych,
 • Koła zainteresowań prowadzone przez nauczycieli zarówno dla uczniów słabych jak i zdolnych.k

Nasza galeria
Obchody 11 listopada 2010

Admin: J. Kamionka