Witamy
Odliczanie czasu

Do zakończenia 

roku szkolego 2019/2020

pozostało: 

epodręczniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nadzór Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzień Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz śniadanie w domu przed wyjazdem do szkoły?
Tak
Nie

Wyniki
"Trzymaj Formę"

Program „Trzymaj Formę” jest realizowany przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zwoleniu. Głównym jego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród uczniów i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność i wolny wybór.

 

W ramach programu w szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania uczniów w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej. Często zajęcia mają formę warsztatów lub zajęć praktycznych, na których uczniowie dowiadują się jak prawidłowo ułożyć jadłospis, zróżnicować dietę, jaką formę aktywności fizycznej wybrać.

 

Realizację projektu często wspomagają zaproszeni eksperci z różnych dziedzin związanych z promocją zdrowia. Uczniowie biorą udział w rajdach rowerowych, biegach i zawodach sportowych oraz w zajęciach fitness.


Nasza galeria
RDC

Admin: J. Kamionka